Pannan

Botox i Pannan är det vanligaste området i ansiktet

Pannan består i stort sett av 3 olika muskelgrupper. Frontalis/pannmuskeln kallas den  två delade muskeln som har till uppgift att hålla upp ögonbrynen.

Tvärgående rynkor i pannan bildas under åren som resultat av en aktiv frontalis/pannmuskel. Man brukar behandla med små mängder botox i övre halvan av denna muskeln för att dessa rynkor ska slätas ut. Det är en känslig del av pannan att behandla då stora doser eller doser som läggs långt ner i muskeln kan orsaka tung panna och leda till hängande ögonbryn. Risken ökar ytterligare om man har hängande ögonlock. Egentligen är det sistnämnda en kontraindikation för att behandla frontalis.Man kan ibland för att minska risken för ptos(hängande ögonlock) kontrabehandla under ögonbrynen som kan leda till att kraften i pannan inte tynger ner ögonbrynen.